KELAK, MAUT ITUPUN DIMATIKAN ALLAH TA'ALA

Maut adalah sesuatu yang tidak dapat kita sentuh atau dilihat dengan mata, akan tetapi pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menjadikannya sebuah mahluk yang berwujud dan dapat dilihat oleh semua mahluk, yaitu seekor domba yg gemuk.. penduduk surga maupun penduduk neraka akan dapat melihatnya

Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallâhu 'Alaihi Wasallam:

(( ﻳُﺆْﺗَﻰ ﺑِﺎﻟْﻤَﻮْﺕِ ﻛَﻬَﻴْﺌَﺔِ ﻛَﺒْﺶٍ ﺃَﻣْﻠَﺢٍ , ﻓَﻴُﻨَﺎﺩِﻱْ ﻣُﻨَﺎﺩِ : ﻳَﺎ ﺃَﻫْﻞَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ! ﻓَﻴَﺸْﺮَﺋِﺒُّﻮْﻥَ ﻭَﻳَﻨْﻈُﺮُﻭْﻥَ , ﻓَﻴَﻘُﻮْﻝُ : ﻫَﻞْ ﺗَﻌْﺮِﻓُﻮْﻥَ ﻫَﺬَﺍ؟ ﻓَﻴَﻘُﻮْﻟُﻮْﻥَ : ﻧَﻌَﻢْ , ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕُ . ﻭَﻛُﻠُّﻬُﻢْ ﻗَﺪْ ﺭَﺁﻩُ , ﺛُﻢَّ ﻳُﻨَﺎﺩِﻱ : ﻳَﺎ ﺃَﻫْﻞَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ! ﻓَﻴَﺸْﺮَﺋِﺒُّﻮْﻥَ ﻭَﻳَﻨْﻈُﺮُﻭْﻥَ , ﻓَﻴَﻘُﻮْﻝُ : ﻫَﻞْ ﺗَﻌْﺮِﻓُﻮْﻥَ ﻫَﺬَﺍ؟ ﻓَﻴَﻘُﻮْﻟُﻮْﻥَ : ﻧَﻌَﻢْ , ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕُ . ﻭَﻛُﻠُّﻬُﻢْ ﻗَﺪْ ﺭَﺁﻩُ , ﻓَﻴُﺬْﺑَﺢُ , ﺛُﻢَّ ﻳَﻘُﻮْﻝُ : ﻳَﺎ ﺃَﻫْﻞَ ﺍﻟْﺠَﺘَّﺔِ ! ﺧُﻠُﻮْﺩٌ ﻓَﻼَ ﻣَﻮْﺕٌ , ﻭَﻳﺎَ ﺃَﻫْﻞَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ! ﺧُﻠُﻮْﺩٌ ﻓَﻼَ ﻣَﻮْﺕٌ ...))
“Didatangkan kematian pada hari kiamat dalam rupa seekor domba yang sangat putih, maka seorang penyeru memanggil : “wahai penduduk surga!" Maka mereka mendongakkan kepala dan memandang kepadanya, penyeru kembali berkata: “apakah kalian mengetahui apa ini? Maka penduduk surga menjawab: “ya, kami mengetahui bahwasannya itu adalah maut" Dan semua penduduk surga melihatnya.


Kemudian penyeru memanggil kembali : “wahai penduduk neraka!" Maka mereka mengangkat kepala mereka & melihat kepada penyeru. “apakah kalian mengetahui apa ini? Maka penduduk neraka menjawab : “ya ia adalah kematian.

Maka disembelihlah domba yang ia adalah perwujudan dari maut itu. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga : “Wahai penduduk surga kekekalan bagi kalian tanpa ada kematian. Dan juga kepada penduduk neraka : kalian kekal dan tidak ada lagi kematian (setelah penyembelihan ini)” (HR.Bukhori dan Muslim).

Maka setelah penyebelihan maut ini tidak akan ada yang yang namanya kematian,

Sungguh berbahagia penduduk surga dan betapa sengsara penduduk neraka..

reshare from asyraf
1 orang mendapat hidayah lebih baik dari pada dunia dan isinya, yuk share
kunjungan anda kembali = penyemangat untuk update artikel selalu
broadcast whatsapp dakwahpost

KELAK, MAUT ITUPUN DIMATIKAN ALLAH TA'ALA
-->