Mengapa Siksa Kubur Dirahasiakan? inilah rahasia dan hikmahnya

Disembunyikannya adzab kubur dari jin dan manusia terdapat rahasia dan hikmah, di antaranya:

● Pertama: Sebagai bentuk rahmat bagi manusia.
Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburnya . Kalaulah bukan agar kalian tidak lari (ketakutan) niscaya akan aku mohonkan kepada Allah supaya memperdengarkan kepada kalian adzab kubur seperti apa yang aku dengar”.

Dan ketika hikmah ini tidak ada pada hewan ternak maka mereka dapat mendengar adzab kubur.
Mengapa Siksa Kubur Dirahasiakan?

● Kedua : Untuk membedakan antara orang yang beriman kepada yang ghoib dengan selainnya.

Sesungguhnya Allah menjadikan urusan akhirat dan apa yang berkaitan dengannya menjadi suatu hal yang ghoib dan menutup serta menghalanginya dari pemahaman akal manusia selama di dunia untuk membedakan antara orang-orang yang beriman terhadap hal yang ghoib dari selain mereka. Dan perkara-perkara akhirat tidak bisa disamakan dengan perkara dunia.

Wallahu a'lam.

[Diambil dari tulisan Syaikh Sholahuddin Maqbul Ahmad dalam majalah Ummati edisi 26, hal 19].

Oleh Al-Ustâdz Abu Zaid Zahirman Edri Al-Minagkabawi
MEDIA DA'WAH AL-FURQON
Telegram : http://bit.ly/2cvD9Yx
Powered by Blogger.