kata ka'na hukum asalnya bermakna dawam (terus menerus)

Kata: كان mempunyai makna dawam (terus menerus) kecuali bila ada indikasi yang menunjukkan bukan untuk dawam.

Contohnya hadits Hudzaifah:

‎كان النبي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك
Kaana (adalah) Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidurnya menggosok mulutnya dengan siwak. (HR Bukhari dan Muslim).
kitab arab
Contohnya juga:

‎كان يفتتح الصلاة بالتكبير
Kaana (adalah) Beliau membuka sholatnya dengan takbir. (HR Muslim).

Contohnya juga:

‎كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
Kaana (adalah) beliau apabila masuk wc mengucapkan: Allahumma inni a'udzu bika minal khubutsi wal khobaaits. (HR Bukhari dan Muslim)

Terkadang كان tidak mempunyai makna dawam.

Contohnya hadits:

‎كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية
Kaana (adalah) beliau membaca di sholat jum'at dengan surat sabbihis dan al ghosyiyah. (HR Muslim)

Diketahui tidak dawam karena disebutkan dalam hadits lain bahwa beliau membaca di sholat jumat dengan surat al jumu'ah dan al munafiqun (HR Muslim).

Sumber repost: TG Al Fawaid
1 orang mendapat hidayah lebih baik dari pada dunia dan isinya, yuk share
kunjungan anda kembali = penyemangat untuk update artikel selalu
broadcast whatsapp dakwahpost

kata ka'na hukum asalnya bermakna dawam (terus menerus)
-->