IBX5A47BA52847EF Al Quran menjadikan adat istiadat sebagai rujukan dalam sebagian hukumnya.

Al Quran menjadikan adat istiadat sebagai rujukan dalam sebagian hukumnya.

Kaidah memahami Al-quran

Allah memerintahkan kepada setiap perkara yang ma'ruf. Dan perkara yang ma'ruf adalah semua yang dipandang baik oleh syariat, akal dan kebiasaan.

Perkara yang ma'ruf ada yang tak berubah sepanjang masa seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Maka yang seperti ini tidak disesuaikan dengan adat istiadat.

Ada juga yang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka perkara seperti ini dikembalikan kepada kebiasaan atau adat suatu bangsa dan kemashlahatan yang besar.
Al Quran

Contohnya Allah Ta'ala berfirman:

وعاشروهن بالمعروف
Pergaulilah istri istri dengan ma'ruf (An Nisaa: 19)
Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan bagaimana cara yang ma'ruf dalam mempergauli istri. Maka dikembalikan kepada adat suatu tempat selama tidak bertabrakan dengan syariat.

Contoh lainnya firman Allah

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
Kecuali perniagaan yang berdasarkan keridloan (Annisaa:29)

Masuk padanya semua jenis perniagaan di suatu daerah selama tidak dilarang oleh syariat. Demikian pula semua yang menunjukkan keridloan baik ucapan atau perbuatan. Telah ditunjukkan oleh ayat tersebut.

Sumberr copas: TG Al Fawaid.
jalan lupa klik
1 orang mendapat hidayah lebih baik dari pada dunia dan isinya, yuk share
kunjungan anda kembali = penyemangat untuk update artikel selalu
-----------------------------
kotak infak operasional dan pengembangan dakwah kirim ke 3343-01-023572-53-6 (bank bri simpedes) atas nama Atri yuanda "berapapun sangat membantu admin, syukron"
broadcast whatsapp 1hari 1ilmu

Al Quran menjadikan adat istiadat sebagai rujukan dalam sebagian hukumnya.
-->