Mengenal 4 ulama mazhab Dunia dan Sikap Mereka

Ada 4 ulama dan ahli fiqh islam yang paling agung dan terkenal, yang disepakati oleh umat terkait kepemimpinan mereka dalam ilmu dan agama, mereka mencapai derajat yang tinggi dalam fiqh, ilmu dan agama.

Murid-murid mereka banyak dan menyebarkan pendapat-pendapat mereka dan mengajarkan kepada umat di seluruh dunia. Maka terbentuklah 4 mazhab yang tersebar di negeri-negeri muslim. Mereka adalah
Mengenal 4 ulama mazhab Dunia dan Sikap Mereka

1. Imam Abu hanifah
Nama lengkapnya Abu nu'man bin Tsabit. Ia hidup di irak dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Padanya dinisbatkan mazhab hanafi.

2. Imam Malik bin Anas al-ashbahy
Imam al-madinah al-munawwaroh. Ia wafat pada tahun 179 hijriah. Padanya dinisbatkan mazhab maliki

3. Imam Syafi'i
Namanya muhammad bin idris. Ia hidup di antara makkah, madinah, irak dan mesir. Ia wafat pada tahun 204 hijriah. Padanya dinisbatkan mazhab syafi'i.

4. Imam Ahmad bin Hanbal
Ia menghabiskan kebanyakan hidupnya di irak. Ia wafat pada tahun 241 hijriah. Padanya dinisbatkan mazhab hanbali.

Diantara keempat ulama tersebut dan murid-muridnya, mereka saling bertukar pujian, dan saling belajar. Semuanga bersemangat untuk mengikuti kebenaran. Mereka tidak merasa dengki untuk bersepakat dengan orang lain dalam suatu persoalan, lalu cocok dengan pihak lain dalam masalah lain.

Imam ahmad belajar dari imam syafi'i, imam syafi'i belajar dari imam malik, sementara imam malik dan murid-murid imam abu hanifah saling bertemu dan belajar.

Keempat imam mazhab ini, sama-sama bersepakat: "jika sebuah hadist itu shahih, maka itu adalah mazhabku". Tujuan mereka yang pertama adalah menyebarkan ilmu, menghapuskan kebodohan dari manusia. Semoga Allah mengasihi mereka dengan kasih sayang yang banyak.

Ditulis ulang dari kitab dalilul muslim muyassar (panduan praktis muslim) Hal. 34 penulis syeikh fahad salim bahammam
______________________________
support channel youtube Mufid Jiddan dengan klik subcribe dibawah ini, syukon sobat
______________________________
Info Penting:
yuk share artikel dakwahpost.com, jika ada kesalahan atau saran membangun, koment aja di kotak komentar yang tersedia di bawah teman-teman. syukron atas perhatiannya

No comments: