Bolehkah mengeluarkan zakat lebih dahulu

Ulama’ dalam Al-Lajnah Ad-Daimah ditanya, “Apakah saya diperbolehkan mengeluarkan zakat dikedepankan (dikeluarkan lebih dahulu) selama setahun. Dengan cara memberikan gaji setiap bulan kepada keluarga miskin?

Mereka menjawab, “Tidak mengapa mengeluarkan zakat sebelum waktu yang telah ditentukan baik setahun atau dua tahun sebelumnya, kalau hal itu ada kemaslahatan dan diberikan kepada para fakir yang berhak setiap bulan.” Selesai dari ‘Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, (9/422).

https://islamqa.info/id/126075
Disclaimer:
jika Terdapat kesalahan dari sisi penulisan, ukuran font, link rusak, sumber referensi dll harap konfirmasi via whatsapp ke 0895629036221 untuk diperbaiki.

No comments: