apakah itu hati yang selamat (qolbun salim) ?

ﻓﻮﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻧﺠﺎﺓ ﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﺇﻻ ﺑﻘﻠﺐ
ﺳﻠﻴﻢ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﻳَﻮْﻡَ ﻻ ﻳَﻨْﻔَﻊُ ﻣَﺎﻝٌ ﻭَﻻ ﺑَﻨُﻮﻥَ * ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﻦْ ﺃَﺗَﻰﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑِﻘَﻠْﺐٍ ﺳَﻠِﻴﻢٍ )[ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ 89-88:‏] ﻣﺎ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ؟
Maka sungguh Anda tidak akan sukses hidup di dunia dan di akhirat, kecuali dengan hati yang selamat, Allah subhanahu wata'ala berfirman" “(Yaitu) hari di mana tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang menemui Alloh dengan hati yang selamat.” (QS. Asy Syu’ara: 88,89)
apakah itu hati yang selamat

Apa itu hati yang selamat?

ﻗﺎﻝﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ : ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻙ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﻣﻦ ﺑﺪﻋﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻣﻦ ﻏﻔﻠﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﻣﻦ ﺷﻬﻮﺓ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻣﻦ ﻫﻮﻯ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺍﻹﺧﻼﺹ.
Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah : Hati tidak akan selamat samapai hati tersebut selamat dari lima perkara : Sampai selamat dari syirik yang mana bertentangan dengan tauhid, selamat dari bid'ah yang mana bertentangan dengan sunnah, selamat dari lalai yang mana bertentangan dengan dzikir, selamat dari syahwat yang mana bertentangan dengan perintah, selamat dari hawa yang mana bertentangan dengan ikhlas.

ﻓﻘﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻗﻠﻮﺏ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ، ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻚ، ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻞ، ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺪ، ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺪ، ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ، ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ، ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ، ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﻯ
Maka hati orang-orang yang shalih adalah hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari keraguan, selamat dari dendam, selamat dari kebencian, selamat dari iri, selamat dari bid'ah, selamat dari kelalaian, selamat dari syahwat, selamat dari hawa nafsu.

ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻯ : ﺍﻧﻰ ﺃﺷﻜﻮ ﻣﻦ مرض القلب ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﺝ؟
Berkata seorang laki-laki kepada Sufyan Ats-tsauri: Aku mengalami penderitaan didalam hati, apa obatnya?

ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺳﻔﻴﺎﻥ : ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻌﺮﻭﻕ ﺍﻻﺧﻼﺹ ﻭﻭﺭﻕ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ، ﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻓﻰ ﺍﻧﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﺻﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻭﺃﻭﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎﺭ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻤﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ، ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺑﻜﻒ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺃﺷﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺄﺱ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﺗﻤﻀﻤﺾ ﺑﺎﻟﻮﺭﻉ ﻭﺍﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻭﺍﻟﻄﻤﻊ ، ﺗﺸﻒَ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻚ ﺑﺎﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ
Sufyan Ats-tsauri berkata kepadanya: Hendaknya engkau mencari akar keikhlasan dan daun kesabaran kemudian ambil sarinya dengan kerendahan hati, tempatkan semua ini dalam bejana ketaqwaan dan menuangkan air ketakutan dan menyalakan api kesedihan dan saringlah dengan saringan muroqobah, kemudian ambilah dengan kejujuran dan minumlah dari cangkir Istighfar dan kumurlah dengan sikap wara'  dan jauhi dari kikir dan keserakahan, ini akan mengobati sakitmu insya Allah.

Semoga bermanfaat, Hanya Allah yang memberi taufiq.

By: Abu 'Abdillah Asy-Syafi'i
Disclaimer:
jika Terdapat kesalahan dari sisi penulisan, ukuran font, link rusak, sumber referensi dll harap konfirmasi via whatsapp ke 0895629036221 untuk diperbaiki.

No comments: