-->

Mempelajari Adab Harus Lebih Didahulukan Sebelum Mengumpulkan Maklumat Ilmu Agama

● Para ulama salaf (ulama terdahulu) selalu mengajarkan dan mendidik anak anak mereka (termasuk murid mereka) supaya mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka mengumpulkan maklumat ilmu syari. Mereka semangat mengajarkan adab dan akhlak sebagaimana mereka mengajarkan ilmu.

● Seorang penuntut ilmu wajib mengetahui dan mempelajari adab adab menuntut ilmu yang harus ia kuasai, ia harus mengikuti jejak para salafus shalih dalam menuntut ilmu dan bagaiman beradab dengan ilmu yang didapat.

● Seorang penuntut ilmu wajib berada dan berakhlak mulia, ia wajib mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia.

● Seorang penuntut ilmu wajib mencontoh adab adab yang terdapat dalam diri Rasulullah ﷺ, agar ia dapat meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu.

Mempelajari Adab Harus Lebih Didahulukan

● Sufyan Ats Tsauri berkata: "Mereka tidak menyuruh/mengirimkan anak anak mereka untuk menuntut ilmu, hingga mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun." (Lihat: Hilyah Auliya)

● Ibnul Mubarak berkata: "Aku mempelajari adab selama 30 tahun, kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Mereka mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu." ( Lihat: Min Hadyis Salaf Fi Thalabil Ilmi, hlm.23 )

• Beliau juga mengatakan: "Adab itu 2/3 (dua per tiga) ilmu." (Lihat: Min Hadyis Salaf Fi Thalabil Ilmi)

● Muhammad Bin Sirin mengatakan: "Para Salaf Shalih mempelajari petunjuk Nabi (Adab) sebagaimana mereka belajar ilmu." (Lihat: Al Jami' li Akhlaqir Raawi wa Adaabis Saami' 1/79 )

● Ibnul Mubarak berkata; "Telah berkata kepadaku Makhlad Bin Husein; "Kami lebih membutuhkan adab daripada banyaknya hadits." (Lihat: Al Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' 1/80 )

● Berikut adab adab seorang thalibul ilmi yang harus diperhatikan:

1. Ikhlas dalam Menuntut ilmu.
2. Memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah.
3. Bersungguh sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya.
4. Bertaqwa kepada Allah dengan cara menjauhkan diri dari dosa dan maksiat.
5. Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu.
6. Mendengarkan dengan seksama pelajaran dari guru, ustadz atau syaikh.
7. Diam ketika pelajaran disampaikan.
8. Berusaha memahami ilmu syari yang disampaikan.
9. Bersabar di dalam menuntut ilmu.
10. Menghafalkan ilmu yang diperoleh.
11. Mencatat ilmu yang diperoleh.
12. Mengamalkan ilmu yang diperoleh.
13. Mendakwahkan ilmu yang diperoleh.

#Insyaallah akan datang perincian masing masingnya.

Oleh: Aris Saifuddin Ar Rifqany
Baca Juga
  ______________________________
  support channel youtube Mufid Jiddan dengan klik subcribe dibawah ini, syukon sobat
  ______________________________
  Info Penting:
  yuk share artikel dakwahpost.com, jika ada kesalahan atau saran membangun, japri via whatsapp ke 0895629036221. syukron atas perhatiannya

  No comments: