-->

Taubat dari Riba, Bagaimana Uang Dari Sisa Riba

Taubat dari Riba, Bagaimana Uang Dari Sisa Riba

Pertanyaan: 

Jika ada seseorang yang bermuamalah dengan riba, lalu dia bermaksud untuk bertaubat, maka ke mana dia harus membawa uang hasil ribanya tersebut, apakah dia boleh menyedekahkannya? Sesungguhnya Allah itu baik dia dan tidak menerima kecuali yang baik-baik, sejauh mana pengaruh ungkapan ini pada uang riba?

Jawaban: 

Dia harus bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepada-Nya serta menyesali semua perbuatan yang telah lalu, juga menyelamatkan diri dari bunga riba dengan cara menginfakkannya kepada fakir miskin. Yang demikian itu bukan termasuk sedekah tathawwu’, tetapia ia termasuk dari upaya menyelamatkan apa yang diharamkan Allah, sebagai sarana menyucikan dirinya dari penghasilan yang tidak sesuai dengan syari’at Allah.

Wabillaahit taufiiq. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa' (Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa) Kerajaan Saudi Arabia.
_____
Follow Us: https://m.facebook.com/syariahmovement/
Baca Juga
    Info Penting:
    langganan artikel | menerima tulisan, informasi dan berita untuk di posting | menerima kritik dan saran, WhatsApp ke +62 0895-0283-8327

    Tidak ada komentar: