Kisah Azan Terakhir Bilal Yang Palsu

Kisah Azan Terakhir Bilal Yang Palsu

Semua pasti tahu, bahawa pada zaman Nabi, setiap masuk waktu solat, maka yang mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Bilal dipilih kerana memiliki suara yang merdu. Lelaki berkulit hitam asal Afrika itu mempunyai suara emas yang unik. Posisinya semasa Nabi tak tergantikan oleh sesiapapun, kecuali saat perang, atau saat keluar kota bersama Nabi. Kerana beliau tak pernah berpisah dengan Nabi, kemanapun Nabi pergi. 

Hingga Nabi menemui الله‎ Ta’ala pada awal 11 Hijrah. Semenjak itulah Bilal menyatakan diri tidak akan mengumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar رضي الله عنه memintanya untuk jadi mu’adzin kembali, dengan hati pilu nan sendu Bilal berkata: “Biarkan aku jadi mu’adzin Nabi saja. Nabi telah tiada, maka aku bukan mu’adzin siapa-siapa lagi.”

Abu Bakar terus mendesaknya, dan Bilal pun bertanya: “Dahulu, ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanku kerana dirimu atau kerana الله‎?.” Abu Bakar رضي الله عنه hanya terdiam. “Jika engkau membebaskanku kerana dirimu, maka aku bersedia jadi mu’adzinmu. Tetapi jika engkau dulu membebaskanku kerana الله‎, maka biarkan aku dengan keputusanku.” Dan Abu Bakar رضي الله عنه pun tak mampu lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan.

Kesedihan sebab ditinggal wafat Nabi ﷺ, terus menghurung hati Bilal. Dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah mengikut pasukan Fath Islamy menuju Syam, dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Lama Bilal tak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam, Nabi ﷺ hadir dalam mimpi Bilal, dan menegurnya: “Ya Bilal, wa maa hadzal jafa’? (Hai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini?”) Bilal pun tersentak bangun, segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah, untuk ziarah pada Nabi. Sekian tahun sudah dia meninggalkan Nabi.

Setiba di Madinah, Bilal bersedu-sedan melepas rasa rindunya pada Nabi ﷺ, pada sang kekasih. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucunda Nabi ﷺ, Hasan dan Husein. Sembari mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Nabi ﷺ itu. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal: “Pakcik, mahukah pakcik sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang datuk kami.” Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah menjadi Khalifah juga melihat pemandangan mengharukan itu, dan beliau juga memohon Bilal untuk mengumandangkan azan, meski sekali saja.

Bilal pun memenuhi permintaan itu. Saat waktu solat tiba, dia naik pada tempat dahulu biasa dia azan pada masa Nabi ﷺ masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan azan. Saat lafaz “ٱللهُ أَكْبَر” dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap, segala aktiviti terhenti, semua terkejut, suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal melaungkan kata “أَشْهََدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللهُ”, seluruh isi kota Madinah bergegas ke arah suara itu sembari berteriak, bahkan para gadis dalam pingitan mereka pun keluar.

Dan saat Bilal mengumandangkan “أَشْهََدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رُسُولُ ٱلله”, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Nabi. Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya, lidahnya tersekat oleh air mata yang berderai.

Hari itu, Madinah mengenang masa saat Nabi ﷺ masih ada. Tak ada peribadi agung yang begitu dicintai seperti Nabi ﷺ. Dan azan itu, azan yang tak mampu disudahkan itu, adalah azan pertama sekaligus azan terakhirnya Bilal bin Rabah, semenjak Nabi ﷺ wafat. Dia tak pernah bersedia lagi mengumandangkan azan, sebab kesedihan yang sangat segera mencabik-cabik hatinya mengenang seseorang yang kerananya, darjat dirinya terangkat begitu tinggi.

Takhrij Kisah

Kisah ini cukup masyhur dan popular di kalangan Quburiyyun (pemuja kuburan), bahkan dijadikan dalil oleh sebahagian mereka seperti As-Subki dalam Syifa As-Siqam fi Ziyarati Khairil Anam hal. 52, Ibnu Hajar Al-Haitsami dalam Tuhfatuz Zuwar ila Qabri Nabi Mukhtar hal. 67 dan Syaikh Aidh Al-Qarni dalam kitabnya Al-Misku wal ‘anbar fi Khutabi Minbar 1/74-75.

Diriwayatkan Abu Ahmad Al-Hakim dalam Fawaid-nya juz 5 dan Ibnu Asakir dalam Tarikh-nya pada biografi Bilal dari jalan Muhammad bin Al-Faidh dari Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sulaiman bin Bilal bin Abu Darda’ dari ayahnya dari datuknya dari Ummu Darda’ dari Abu Darda.
Darjat Kisah MUNKAR, kerana disebabkan:

1. Ibrahim bin Muhammad bin Sulaiman bin Bilal
 Al-Hafizh Ibnu Abdil Hadi berkata: “Syaikh ini tidak dikenal dengan kepercayaan, amanah, hafalan dan keadilan, bahkan dia adalah seorang yang majhul, tak dikenal dengan riwayat hadis. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Muhammad bin Al-Faidh yang meriwayatkan kisah munkar ini”.
 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Ibnu Asakir menulis biografi tentangnya dan membawakan riwayatnya dari ayahnya dari datuknya dari Ummu Darda’ dari Abu Darda’ tentang kisah “Perjalanan Bilal ke Syam” dan kedatangannya ke kota Madinah dan azannya di Madinah serta gemparnya Madinah dengan tangisan kerana azannya. Kisah ini sangat nyata dustanya”.

2. Sulaiman bin Bilal bin Abu Darda’.
Al-Hafizh Ibnu Abdil Hadi berkata: “Dia tidak dikenal, majhul hal, sedikit riwayatnya dan tidak ada satu imampun sepanjang pengetahuan saya yang menganggapnya tsiqah (terpercaya). Imam Bukhari juga tidak mencantumkannya dalam kitab beliau, tidak pula Ibnu Abi Hatim, ditambah lagi dia tidak diketahui bahawa dia mendengar dari Ummu Darda””.

Komentar Ulama Ahli Hadis

  • Imam Adz-Dzahabi berkata: “Sanadnya layyin iaitu munkar”.
  • Imam Ibnu Abdil Hadi berkata : “Atsar gharib munkar, sanadnya majhul dan terputus”.
  • Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Kisah ini sangat jelas palsunya”.
  • Imam Ibnu Arraq menyetujui ucapan Al-Hafizh di atas.
  • Al-Allamah As-Syaukani berkata: “Tidak ada asalnya”. Dan dipersetujui oleh Al-Allamah Syaikh Yahya Al-Muallimi.
  • Al-Allamah Ali Al-Qari menghukum kisah ini dengan Maudhu’ (palsu) dalam kitabnya Al-Mashnu” fi Ma’rifatil Hadis Maudhu’.
  • Lajnah Daimah (Anggota Majlis Fatwa Arab Saudi) yang diketuai oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh menetapkan: “Para pakar ulama telah menegaskan bahwa hadis ini tidak sahih”. Kemudian mereka menukilkan sebahagian komentar ulama diatas.
Analisis Matan (Teks) Kisah
Matan kisah inipun perlu dikritik kerana beberapa hal berikut:
Seluruh ahli sejarah yang terpercaya telah bersepakat bahwa Bilal tidak pernah azan setelah wafatnya Nabi Muhammad kecuali hanya sekali saja iaitu ketika Umar datang ke Syam. Sehingga manusia teringat pada Nabi dan tidak pernah diketahui orang yang menangis lebih banyak daripada hari itu.
Demikianlah ditegaskan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikhnya 3/316, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah 7/102, Al-Bukhari dalam Tarikh As-Shaghir 1/53, Ibnu Hibban dalam Masyahir Ulama Amshar hal. 50 dan As-Suyuthi dalam Is’af Mubtha’ bi Rijal Al-Muwatha’ 3/185 -Tanwir Hawalik-.
Seluruh ahli hadis dan sejarah menegaskan bahwa Bilal wafat di kota Syam pada zaman pemerintahan Umar bin Khathab, sedangkan kuburan Nabi pada zaman Umar berada di kamar rumah Aisyah yang tidak diperbolehkan seorangpun untuk masuk kecuali dengan izinnya. Dan telah sahih dalam sejarah bahawa tatkala Umar bin Khathab ditusuk, beliau memerintahkan anaknya Abdullah supaya pergi kepada Aisyah seraya mengatakan padanya: “Sesungguhnya Umar berpesan: “Bila tidak memberatkan dirimu, maka aku senang untuk dikubur bersama kedua sahabatku (Nabi dan Abu Bakar)”. Aisyah menjawab: “Aku tidak keberatan” Maka Umar berkata: “Bila demikian, maka kuburkanlah aku bersama keduanya”. (HR. Al-Hakim dalam al-Mustadrak 3/93).
Sumber : Waspada Terhadap Kisah-kisah Tak Nyata, karya Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi hal. 53-57

Tidak ada komentar: