Sebanyak 369 orang di Brunei Darussalam menjadi mualaf sejak januari - November 2020

BANDAR SRI BEGAWAN -- Sebanyak 369 orang di Brunei Darussalam menjadi mualaf sejak Januari 2020 hingga November 2020. Dari jumlah itu, 115 di antaranya berasal dari Distrik Tutong.

Dikutip dari Borneo Bulletin, Senin (7/12), yang terbaru memeluk Islam adalah Mana bin Buang. Setelah masuk Islam, dia bernama Muhammad Mazlan bin Hamdan. Dia masuk Islam bersama delapan anggota keluarga lainnya.

Acara seremonial pengucapan dua kalimat syahadat mereka dilakukan di Distrik Tutong belum lama ini. Acara itu dihadiri oleh Menteri Agama Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustadz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman yang menjadi tamu kehormatan.

Selain itu, acara juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar.

Menteri Agama Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustadz Haji Awang Badaruddin menjadi tamu kehormatan pembacaan ikrar syahadat di Tutong. - (Borneo Bulletin)

Sumber: https://m.republika.co.id/amp/qkxwjv430

Tidak ada komentar: