Berlindunglah dari Dai penyeru ke neraka jahannam

Syubhat memang samar bagi penuntut 'ilmu, tapi tidak kepada ahli 'ilmu (para 'ulamaa).

Merekalah para da'i yang mengajak kepada Neraka Jahannam dengan membawa kesesatan dan penyimpangan di dalam Islam berupa syirik, bid'ah dan lain-lainnya
Dai penyeru ke neraka jahannam

Dari Hudzaifah bin al-Yamaan رضي الله تعالىٰ عنه berkata,

"Orang-orang (para Shahabat) bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang (perkara) kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau ﷺ tentang (perkara) kejelekan (keburukan), khawatir kejelekan tersebut menghampiri (menimpaku)."

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu kami berada dalam kejahiliyahan dan kejelekan (keburukan), kemudian Allah سبحانه و تعالىٰ mendatangkan kebaikan kepada kami, lalu apakah setelah kebaikan ini ada keburukan?"

Rasulullah ﷺ menjawab, "Ya."

Aku bertanya, "Apakah setelah keburukan tersebut ada kebaikan?"

Beliau ﷺ menjawab, "Ya, tapi di dalamnya ada asap (kekeruhan)."

Aku bertanya, "Apa kekeruhan itu?"

Beliau ﷺ menjawab, "Suatu kaum yang membuat ajaran bukan dari ajaranku (berbuat bid'ah), dan memberi petunjuk bukan dengan petunjukku. Engkau mengetahui mereka dan engkau mengingkarinya."

Lalu aku bertanya, "Apakah setelah kebaikan tersebut ada keburukan?"

Beliau ﷺ menjawab, "Ya, akan muncul para da'i-da'i ('ulamaa penyeru) yang menyeru ke Neraka Jahannam, siapa yang menjawab (mengikuti) seruan (ajakannya) maka mereka akan melemparkan orang itu ke dalamnya."

Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, terangkan ciri-ciri (sifat-sifat) mereka kepada kami."

Beliau ﷺ menjawab, "Ya (mereka adalah) suatu kaum yang kulit mereka sama dengan kulit (kaum kita) dan mereka berbicara dengan bahasa kita."

Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menjumpai hal itu?"

Beliau ﷺ menjawab, "Engkau harus tetap komitmen (istiqomah) terhadap jama'ah kaum muslimin dan imam mereka."

Lalu aku berkata lagi, "Bagaimana jika tidak ada jama'ah kaum muslimin dan imam?"

Beliau ﷺ bersabda, "Maka jauhilah (berlepaslah) dari semua golongan-golongan tersebut, walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai ajal kematian menjemputmu, dan tetap dalam keadaan seperti itu."

(Shahiih, HR. Al-Bukhari, VI/615 - 616, no. 3606, 3607, dan XIII/35, no. 7084, Fat-hul Baari, Muslim, XII/235 - 236, no. 1847 [51], Ahmad, V/391, 399, al-Baghowi dalam Syarhus Sunnah, XIV/14, Ibnu Majah, no. 2979, dan al-Albani dalam Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah, no. 2739)
Semoga Allah سبحانه و تعالىٰ senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dari da'i yang mengajak kepada Neraka Jahannam.
Info Penting:
dengan klik share, anda telah membantu admin terus semangat update artikel dan jika Terdapat kesalahan dari sisi penulisan, ukuran font, link rusak, sumber referensi dll harap konfirmasi via whatsapp ke 0895629036221 untuk diperbaiki.

No comments: