Merasakan sesuatu sebelum matahari terbit

Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum matahari terbenam, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qadha?

Jawaban
Apabila seorang wanita berpuasa merasakan akan tanda-tanda datangnya haid sedangkan ia dalam keadaan suci, tetapi darah haid itu tidak keluar melainkan setelah matahari terbenam, maka puasanya tetap sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardhu, atau tidak sia-sia pahalanya jika berpuasa sunat.
Merasakan sesuatu sebelum matahari terbit

Tidak ada komentar: