Memilih Ungkapan Yang Indah Dalam Memberi Nasihat

Memberi Nasihat
Selayaknya bagi si pemberi nasihat untuk menjadikan nasihatnya berkesan (membekas), dengan cara memilih ungkapan yang indah dan mengesankan, dan ini disesuaikan dengan materi yang disampaikan. 

Apabila ingin ceramah dalam rangka menyemangatkan manusia untuk ikut berjihad atau selainnya, maka ceramahnya pun dengan bersemangat. Dan jika berceramah supaya manusia bersemangat beramal akhirat, maka ceramahnya pun dengan cara melembutkan hati mereka.

(Syarah Arba'in an-Nawawi, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin)

Tidak ada komentar: