Inilah Poin-poin Kesesatan LDII dari Pengakuan Mantan Muballighnya

Aqidah LDII ( Lembaga Dakwah Islam Indonesia )

1.TIDAK SAH sholat dibelakang Imam SELAIN Islam Jamaah.
✖ Apabila terpaksa supaya diniati munfarid/sholat sendiri.
✖ Apabila orang LDII berjumlah 2 orang / lebih, supaya membuat IMAM SHOLAT BAYANGAN yaitu salah satu dari orang LDII tersebut dijadikan Imam sholatnya. (makmum yg dijadikan Imam sholat pada saat sholat berjamaah).

2. Ilmu Al-Quran dan Al- Hadist yang benar hanyalah ilmu yg di MANQUL kan / di ajarkan dari Nurhasan Al Ubaidah, karena satu-satunya orang yang punya SANAD didunia ini hanyalah dia.
TIDAK BENAR dan TIDAK SAH ilmu yang di ambil selain dari Dia.

Inilah Poin-poin Kesesatan LDII
3. Semua orang yang tidak mau BERAMIR dan BERBAI'AT kepada NURHASAN UBAIDAH hukumnya KAFIR. Adapun orang yang keluar dari Islam Jamaah /LDII hukumnya MURTAD /KELUAR DARI ISLAM.

4. Menikah harus sesama Islam Jamaah / LDII
Tidak sah nikah seseorang kalau tidak dinikahkan oleh Amir LDII atau Wakil-wakilnya.

5. Tidak boleh mensholati MAYIT yang bukan anggota Islam Jamaah. Apabila terpaksa mensholati supaya TIDAK USAH WUDHU.

6. Apabila mati tidak boleh mewarisi harta peninggalannya, walaupun yang mewarisi Orang tuanya (hukum waris tidak berlaku apabila ada anggota keluarga yang tidak ikut LDII).

7. Tidak mengakui presiden Indonesia sebagai WALIYUL AMRI yang sah.


8. HALAL berbohong kepada selain golongannya maupun kepada pemerintah untuk kemaslahatan dakwahnya.

9. TIAP BULAN WAJIB mengeluarkan Shodaqoh yg diserahkan kepada Amir sebesar 2,5% atau 5% atau 7,5% atau 10% dari PENGHASILAN TIAP BULAN.

Perincian untuk menentukan prosentase adalah sebagai berikut:
A)-Apabila harta kekayaannya 7 jt s/d 15 jt maka tiap bulan wajib setor 2,5%.
B)-Apabila harta kekayaannya 15 jt s/d 22 jt maka tiap bulan wajib setor 5%.
C)-Apabila harta kekayaannya 22 jt s/d 30 jt maka tiap bulan wajib setor 7,5%.
D)-Apabila harta kekayaannya 30 jt keatas maka tiap bulan wajib setor 10%.
Adapun Jamaah yg kekayaannya dibawah 7 jt tetap wajib setor namun bebas dari ketentuan tsb diatas.

Apabila Jamaah bersalah Wajib menulis SURAT TAUBAT untuk disaksikan kepada Amir, serta Harus membayar KAFAROH sejumlah uang, sesuai kadar kesalahannya untuk diserahkan kepada Amir.

11. Mewajibkan semua orang untuk BAIAT kepada AMIR Islam Jamaah.
Adapun orang yang mati belum berbaiat maka matinya mati JAHILIYAH / KAFIR.

12. Tidak boleh membaca buku / kitab yg tidak dimanqulkan oleh AMIR nya.
Adapun yg sudah dimanqulkan Amirnya adalah Al-Quran dan Kutubussitah.


13. Amir mempunyai IJTIHAD yang wajib untuk ditaati.
Apabila Jamaah mentaati ijtihad-ijtihad Amir, maka wajib masuk surga dan barangsiapa yg tidak mentaatinya akan masuk ke dalam Neraka.

Antara lain:
A....SHODAQOH / INFAQ % AN tiap bulan.
B....Menulis surat taubat bagi yg bersalah.
C....menetapi progam 5 bab dalam ilmu dan amal, yaitu: 1) mengaji 2) mengamal 3) membela 4) sambung Jamaah. 5) Taat Alloh, Rosul, dan Amir.
D...apabila pergi ketempat Jamaah harus membawa surat sambung....dll

SANDI-SANDI LDII

Sandi yang biasa digunakan orang LDII yaitu:
~354.
~MBAH MAN / putune mbah man.
~jokam.
~wonge dewe / wong njero
~313 (dulu sebelum 354)

354
3 = Quran Hadits Jamaah (QHJ)
5 = Program lima bab berisi janji/sumpah bai’at kepada sang amir yaitu : Mengaji, Mengamal, Membela, Sambung jamaah dan Taat (taat Alloh Rosul Amir)
4 = Tali pengikat Iman yang terdiri dari : Syukur kepada Amir, Mengagungkan Amir, Bersungguh-sungguh dan Berdoa.

Mbah man
Dulu dipondok pesantren burengan banjaran kediri jawa timur (pondok yang didirikan oleh nurhasan ubaidah ) ada seorang veteran tentara yang bernama TUKIMAN. oleh nurhasan tukiman dijadikan sebagai pengurus dapur yg mengurusi makan para santri.untuk mengenang jasa2nya para pengikut LDII menggunakan sandi mbahMAN yang berasal dari nama Tukiman.

Jokam: Bahasa gaulnya JAMAAH.yg dimaksud yaitu terhusus Jamaah LDII

313: Diambil dari jumlah pasukan "orang iman" yg ikut perang badar.

Oleh: Zamroni Muh.Wahid, mantan mubaligh LDII, dan sudah 40 tahun di LDII.                         

Tidak ada komentar: