stop mengemis, bekerjalah dengan kedua tanganmu agar engkau mulia

Beberapa Hadits tentang Pekerjaan, Mata Pencaharian, Rizki, dan lain-lain:

Mata pencaharian paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan. (HR. Al-Bazzar dan Ahmad)

Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabila dia jujur (ikhlas). (HR. Ahmad)
bekerjalah dengan kedua tanganmu agar engkau mulia

Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. (HR. Bukhori)

Bangunlah pagi hari untuk mencari rizki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. (HR. Ath-Thobroni dan Al-Bazzar)

Doa Rosululloh Muhammad, shollollohu 'alaihi wasallam: "Yaa Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka (bangun fajar)." (HR. Ahmad)

Mencari rizki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat, puasa, dll). (HR. Ath-Thobroni dan Al-Baihaqi)

Sesungguhnya Ruhul Qudus (malaikat Jibril) membisikkan dalam benakku bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rizkinya. Karena itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. Apabila datangnya rizki itu terlambat, janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Allah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada-Nya. (HR. Abu Zarr dan Al Hakim)

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (profesional atau ahli). Barangsiapa yang bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid (pejuang) di jalan Allah Azza wa Jalla. (HR. Ahmad)

Apabila dibukakan bagi seseorang pintu rizki maka hendaklah dia melestarikannya. (HR. Al-Baihaqi)

repost from group dakwah whatsapp

Tidak ada komentar: