inilah sebab keberkahan dan lebih bermanfaatnya ilmu salafush sholih

(*) Rahasia Perkataan Ulama As-Salafus Sholih Lebih Bermanfaat Daripada Perkataan Kita (*)

ﻗﻴﻞ ﻟﺤﻤﺪﻭﻥ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ - ﺭﺣﻤﻪ الله - : ﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺃﻧﻔﻊُ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻨﺎ ؟!
ﻗﺎﻝ: « ﻷﻧَّﻬﻢ ﺗﻜﻠﻤﻮﺍ: ﻟﻌﺰِّ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻭﻧﺠﺎﺓ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ،ﻭﺭﺿﺎ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ .
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢُ: ﻟﻌﺰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ، ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ، ﻭﺭﺿﺎ ﺍﻟﺨﻠﻖ ! ».
[ «ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ» (4 /122) ]

» Ada seseorang bertanya kepada Hamdun bin Ahmad rahimahullah, "Mengapa Ucapan-ucapan Ulama As-Salafus Sholih Lebih Bermanfaat daripada Ucapan Kita?"

»» Beliau jawab: "Sebabnya, karena (niat dan tujuan) mereka berkata adalah demi mewujudkan kemuliaan Islam, keselamatan jiwa mereka, dan meraih keridhoan Allah yang Maha Pengasih.

Sedangkan (niat dan tujuan) kita berbicara adalah demi mewujudkan kemuliaan diri kita sendiri, mencari kepentingan dunia, dan meraih keridhoan manusia."
inilah sebab keberkahan dan lebih bermanfaatnya ilmu salafush sholih

(Lihat kitab Shifatu Ash-Shofwah karya Imam Ibnul Jauzi, juz.IV hal.122).

Demikian faedah ilmiah dan mau'izhoh hasanah yg dpt kami sampaikan pada pagi hari ini.

Semoga Allah memberikan taufiq dan kemudahan kepada kita semua agar senantiasa istiqomah dalam mempelajari dan mengamalkan syari'at-Nya serta mengajarkannya dengan niat ikhlas karena Allah semata dan sesuai Sunnah Nabi-Nya hingga akhir hayat. Amiin. (Jakarta, 10 Muharram 1438 H)

Ustadz. Muhammad Wasito

Tidak ada komentar: