RAMAI pendukung BUKAN indikator PENENTU KEBENARAN

Usah terpukau dengan ramainya pelaku kemungkaran kerana ramai belum tentu benar dan diredhai di sisi Allah. Demikian sebaliknya, usahlah gusar jika anda termasuk dalam kelompok yang sedikit dalam melakukan kebenaran kerana ia bukan petanda anda di pihak yang salah dan dimurkai olehNya.

*CELAAN ALLAH TERHADAP GOLONGAN RAMAI*

1 Kebanyakan manusia menyesatkan :

ﻭَﺇِﻥ ﺗُﻄِﻊْ ﺃَﻛْﺜَﺮَ ﻣَﻦ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺭْﺽِ ﻳُﻀِﻠُّﻮﻙَ ﻋَﻦ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﺇِﻥ ﻳَﺘَّﺒِﻌُﻮﻥَ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻈَّﻦَّ

“Seandainya kamu mengikuti KEBANYAKAN orang di muka bumi, sungguh mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." (Surah al An’am, ayat 116)
RAMAI pendukung BUKAN indikator PENENTU KEBENARAN

2 Kebanyakan manusia tidak bersyukur:

ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠّﻪَ ﻟَﺬُﻭ ﻓَﻀْﻞٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻟَـﻜِﻦَّ ﺃَﻛْﺜَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻻَ ﻳَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ
“..akan tetapi KEBANYAKAN manusia tidak bersyukur." (Surah al-Baqarah, ayat 243)

3 Kebanyakan manusia tidak mengetahui kebenaran :

ﻭَﻟَـﻜِﻦَّ ﺃَﻛْﺜَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻻَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ
“…akan tetapi KEBANYAKAN manusia tidak mengetahui” (Surah al-A’raf, ayat 187)

4 Kebanyakan manusia lalai mengingat Allah:

ﻭَﺇِﻥَّ ﻛَﺜِﻴﺮﺍً ﻣِّﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻋَﻦْ ﺁﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻟَﻐَﺎﻓِﻠُﻮﻥَ
“.. dan sesungguhnya KEBANYAKAN manusia itu lengah terhadap tanda-tanda kekuasan Kami” (Surah Yunus, ayat 92)

5 Kebanyakan manusia itu fasik:

ﻭَﺇِﻥَّ ﻛَﺜِﻴﺮﺍً ﻣِّﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻟَﻔَﺎﺳِﻘُﻮﻥَ
“..dan sesungguhnya KEBANYAKAN manusia itu benar benar fasiq.” (Surah al-Maa’idah, ayat 49)

6 Kebanyakan manusia mengingkari Al Quran :

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺻَﺮَّﻓْﻨَﺎ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻓِﻲ ﻫَـﺬَﺍ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ﻣِﻦ ﻛُﻞِّ ﻣَﺜَﻞٍ ﻓَﺄَﺑَﻰ ﺃَﻛْﺜَﺮُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺇِﻻَّ ﻛُﻔُﻮﺭﺍً
“ dan sesungguhnya Kami telah mengulang ulang kepada manusia didalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan, tetapi KEBANYAKAN manusia tidak menyukai selain mengingkari.” (Surah al-Isra’, ayat 89)

7 Kebanyakan manusia mengingkari berjumpa dengan Allah :

ﻭَﺇِﻥَّ ﻛَﺜِﻴﺮﺍً ﻣِّﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺑِﻠِﻘَﺎﺀ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻟَﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ
“ Dan sesungguhnya KEBANYAKAN diantara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabb-nya." (Surah ar-Ruum, ayat 8)

8 Kebanyakan manusia tidak beriman :

ﻭَﻟَـﻜِﻦَّ ﺃَﻛْﺜَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻻَ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ
“ ..akan tetapi KEBANYAKAN manusia tidak beriman.” (Surah Hud, ayat 17)

 *PUJIAN ALLAH TERHADAP GOLONGAN YANG SEDIKIT

1 Sedikit sekali manusia yang bersyukur :

ﻭَﻗَﻠِﻴﻞٌ ﻣِّﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻱَ ﺍﻟﺸَّﻜُﻮﺭُ
“SEDIKIT sekali dari hamba-Ku yang bersyukur.” (Surah Saba’, ayat 13)

2 Sedikit sekali manusia yang beriman:

ٍ ﻗَﻠِﻴﻼً ﻣَﺎ ﺗُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ
“ SEDIKIT sekali kamu beriman kepadanya. (Surah al-Haqqah, ayat 41)

3 Sedikit sekali manusia yang mahu mengambil pelajaran.

ﻗَﻠِﻴﻼً ﻣَّﺎ ﺗَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ
“.. SEDIKIT sekali kamu mengambil pelajaran." (Surah al-A’raf, ayat 3)

Tidak ada komentar: