Kenapa Musuh-Musuh Islam takut kepada kaum muslimin terdahulu ?

Musuh-musuh islam itu dijelaskan kesesatannya kepada ummat agar ummat tidak tersesat, bukan dijadikan ummat itu takut kepada musuh-musuh Islam, dan syaithan itu diperintahkan Allah untuk diposisikan sebagai musuh, bukan dijadikan sebagai sesuatu yang ditakuti, dahulu para salaf ditakuti musuh-musuh Islam meski jumlah mereka sedikit, bahkan kisra Persia pernah meminta bantuan kepada China untuk menghadapi para sahabat namun permintaan itu ditolak seraya berkata :
padang pasir

"apakah engkau ingin meminta bantuan kami menghadapi orang-orang yang apabila mereka ingin memindahkan gunung pastilah gunung itu berpindah" ?.

Adapun kita hari ini dinegeri ini, jumlah kita banyak namun 'izzah (harga diri) dan muruahnya (wibawa) tidak seperti kaum muslimin dizaman salaf.

Kenapa ?

Karena mereka tidak memposisikan musuh itu sebagai musuh yang dengannya membuat ummat agar semakin dekat lagi kepada Allah, semakin semangat lagi meminta bantuan-Nya, tetapi tidak sedikit diantara mereka malah menjadikan musuh-musuh islam itu sebagai sesuatu yang ditakuti.

Sungguh tidak ada satupun ayat didalam alquran yang memerintahkan kaum Muslimin untuk takut kepada syaithan, yang ada alquran katakan jangan ikuti jalan syaithan, syaithan itu musuh yang nyata bagi kalian, dan memerintahkan orang-orang yang beriman mensikapi syaithan itu sebagai musuh.

Wallahul musta'an

Tidak ada komentar: