Kapan Kejayaan Umat Akan di Capai.?

Dalam surat an-Nur ayat 55, Allah subhanahu wa ta’ala berfirman :

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengamalkan amal shalih, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi-Nya untuk mereka dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepada-Ku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku".

Ayat ini merupakan jawaban tuntas atas pertanyaan banyak orang yang sudah merasa pening melihat keterpurukan dan kemunduran kaum muslimin di zaman ini. Ayat ini akan menutup rapat-rapat pintu perbedaan pendapat yang amat sengit antara umat dalam mencari solusi untuk menegakkan syari'at Islam di tanah air.

Kapan Kejayaan Umat Akan di Capai

Ada yang berusaha mendirikan negara dalam negara, sambil berupaya keras meruntuhkan pemerintah yang sah. Ada yang menggunakan cara-cara teror dan mengacaukan keamanan negara muslim. Ada yang menyibukkan diri dengan fatamorgana politik. Adapula yang berusaha untuk menenggelamkan umat dalam amalan-amalan yang sunnah hukumnya sambil terus-menerus mengesampingkan amalan-amalan yang pokok (baca : Tauhid).

Subhanallah ! Bukankah ayat tersebut diatas amat sangat jelas dalam menerangkan jalan apakah yang seharusnya dititi kaum muslimin, agar bisa mencapai kejayaannya? Semua janji-janji Allah tersebut diatas, mulai dari kekuasaan di muka bumi, kekokohan dan kejayaan agama, sampai ketentraman negara, tidak akan dapat dicapai kecuali dengan syarat yang tersebut di akhir ayat tadi, yaitu menegakkan tauhid (hanya beribadah kepada Allah Ta'ala) dan meninggalkan syirik.

Bagaimana mungkin agama ini akan jaya, jika masih banyak orang yang kemerdekaan berpikirnya telah terbunuh, sehingga diperbudak oleh barang-barang tak berakal seperti batu, pepohonan, kuburan dan lain sebagainya.?!

Bagaimana mungkin ketentraman negeri ini akan diraih, jika masih banyak yang seluruh maslahat hidup dan kemudaratannya tergantung pada benda-benda mati.

Bagaimana mungkin negara Islam akan berdiri, jika masih banyak orang yang menghambakan dirinya serta menghinakannya kepada sesuatu yang lebih rendah dari Allah subhanahu wa ta’ala?

Mereka terjajah kemerdekaannya untuk bisa langsung berhubungan dengan Robbnya! Allahul musta’an wa ‘alaihit tuklan wa laa haula wa laa quwata illa billahil malaikid dayyan…

Melalui kalimat yang singkat ini, kami berusaha untuk menghasung diri kami sendiri dan kaum muslimin secara umum untuk terus berjuang menegakkan bendera tauhid di seluruh penjuru tanah air, sambil terus berjuang sekuat tenaga untuk membersihkannya dari kotoran-kotoran syirik.

Dirikanlah negeri Islam dalam jiwa-jiwa kalian, niscaya negeri Islam akan berdiri di tanah air kalian !

Wallahu ta'ala a'lam...

Artikel www.muslim.or.id

Tidak ada komentar: