Berlindunglah Anda dari Kesyirikan

Dari Abu Ali, seorang laki-laki dari bani Kahil dia berkata, Abu Musa al-Asy’ariy berkhutbah kepada kami, dia berkata,

Wahai sekalian manusia, takutlah kalian terhadap syirik ini, karena ia lebih samar daripada langkah semut hitam.

Berlindunglah Anda dari Kesyirikan

Lalu Abdullah bin Hazan dan Qais bin al-Mudharib berdiri kepadanya dan berkata, “ Demi Allah kamu harus keluar dari apa yang kamu katakan atau kami akan mendatangi Umar diizinkan untuk kami atau tidak diizinkan.”

Abu Musa menjawab : Aku keluar dari apa yang aku katakan, Rasulullah-shallallahu ‘alaihi wasallam- berkhutbah kepada kami pada suatu hari. Beliau bersabda :

“wahai sekalian manusia, takutlah kalian terhadap syirik ini karena ia lebih samar daripada langkah semut.’ Maka orang-orang berkata kepada Rasulullah, ‘Bagaimana kami menjauhinya, sementara ia lebih samar daripada langkah semut ya Rasulullah ? Rasulullah menjawab, ‘Ucapkanlah,
إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ 
Ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepadaMu dari menyekutukanMu dengan sesuatu yang kami ketahui dan kami memohon ampun dariMu dari apa yang tidak kami ketahui. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani)
WhatsApp@DakwahAlSofwa +62 81 3336333 82
Info Penting:
dengan klik share, anda telah membantu admin terus semangat update artikel dan jika Terdapat kesalahan dari sisi penulisan, ukuran font, link rusak, sumber referensi dll harap konfirmasi via whatsapp ke 0895629036221 untuk diperbaiki.

No comments: