cocokologi, cara orang jahil mencari pembenaran

cocokologi

Cak Nun: "Dji Sam Soe iki konsumen utamanya orang NU. Karena yg menyarankan bikin rokok ini Syaikhona Kholil, gurunya mbah Hasyim, gurunya Kyai Achmad Dahlan .... Le kowe dodol rokok wae, dodol mbako. Ning mbakone kudu mbako meduro ... dengan tembakau madura. Bintang-e piro? Songo. Nek NU kae piro bintang-e? Songo. Ngisore bintang songo opo unine? Angka piro? 2 3 4 ... dua sholat subuh, tiga sholat maghrib, empat sholat zuhur ashar isya. Ngisore? FATSAL 5 ... FATSAL 5 opo? Rukun Islam lima, Pancasila lima, drijimu lima ... "

Begitulah contoh cara orang jahil mencari pembenaran .... cocokologi! Karenanya jangan heran meski sudah dicokgalicok dengan rakaat shalat, lazim kita temui seorang muslim pecandu rokok akan bermudah2an melalaikan atau meninggalkan shalat.

katon kurniawan

Tidak ada komentar: