Hari Raya Yang sebenarnya

Hari Raya Yang sebenarnya

Semoga Allah menerima amal shalih kami dan kalian dan semoga sepanjang tahun kalian senantiasa dalam kebaikan

Bukanlah Hari raya bagi orang yang memakai baju baru, akan tetapi hari raya itu bagi orang yang berhias dengan tauhid.

Bukanlah hari raya bagi orang yang memakai baju baru, akan tetapi hari raya itu bagi orang yang mengingkari kesyirikan dan kemusrikan.

Bukanlah hari raya bagi orang yang memakai baju baru, akan tetapi hari raya itu bagi orang yang selalu bertambah keta'atannya kepada Allah.

Bukanlah hari raya bagi orang yang memperindah dirinya dengan pakaian dan kendaraan baru, akan tetapi hari raya itu bagi orang yang dosa-dosanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala

Bukanlah hari raya bagi orang yang menyantap makanan enak, bersenang-senang dengan syahwat dan yang lezat-lezat, akan tetapi hari raya itu bagi orang yang diterima taubatnya dan kejelekannya diganti dengan kebaikan"

Bukanlah hari raya bagi orang yang memakai baju baru, akan tetapi hari raya itu bagi orang yang takut pada hari pembalasan.

Sekarang hari raya, besok hari raya dan lusa juga hari raya dan setiap hari merupakan hari raya bagi orang yang tidak berbuat maksiat kepada Allah.

Semoga Allah Subhana wa ta'ala menjadikan kita diantara orang yang benar-benar berhari raya.

(Dikutip dari Lathaiful Ma'arif, karya Al Imam Ibn Rajab Al-Hambaly)

Kami mengucapkan : "Taqobballallahu minnaa wa minkum"

"Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah antum sekalian dan semoga antum senantiasa berada dalam kebaikan sepanjang tahun."

Tidak ada komentar: