Ziarah Kuburan karamek Kok Balarang (Bahasa Minang)

Ziarah Kuburan karamek Kok Balarang

Sutan: mak, ado kuburan karamek di kampuang awak.

Mak Angah: oh iyo nakan, baa tu

Sutan: ko tando ka sansai nagari kito mak.

Mak Angah :
sansai baa lo ko mukasuik nakan?

Sutan : baa ka indak sansai di amak, caliak la beko urang akan banyak mancari berkah ka kuburan tu. Iko harus di ingean ko mak, masyarakat kito. Kalu paralu kuburan karamek ko harus di bongkar mak. Dan di pindahkan ka lokasi orang nan ndak tahu

Mak Angah: eh nakan.... , nan indak indak sajo karajo nakan mah. Kuburan pulo ka di bongka. Ko nakan namonyo malarang ziara kubue namonyo ma.

Sutan: eeh. Malarang ziara baa lo ko mak. Indak ado ambo malarang ziara kubue. Nan ambo sabuik Kuburan karamek.

Mak Angah: yo, kan tu malarang namonyo tu..?!

Sutan: mak. Ziarah kubur tu syariat kito ma Mak. Nabi awak nan manyuruah kito ziara kubue. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة
“Berziarah kuburlah, sesungguhnya hal itu akan mengingatkan kalian terhadap akhira.” (HR. Muslim).

إِنِّيْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّ فِيْهَا عِبْرَةً.
“Sesungguhnya dulu aku telah melarang kalian dari berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur, sesungguhnya pada ziarah kubur itu ada pelajaran (bagi yang hidup).” HR. Ahmad (III/38), al-Hakim (I/374-375), dan al-Baihaqy (IV/77). Al-Hakim berkata: “Hadits Shahih sesuai dengan syarat Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.”

Jadi dalam ziara kubue ko mak, ado palajaran nan ka dapek kito ambiak.

Mak Angah: Kok ado palajaran, manga pulo nakan ka mambongka kuburan tadi.

Sutan: Mak, Dalam Ziara Kubue ko ado 3 macam perbuatan nan dilakukan urang pai ziara ko.

Partamo: Ziarah yang disyari’atkan, yaitu ziarah kubue dengan tujuan untuak mengingek mati, akhirat, untuk memberikan salam kepado ahli kubur dan mendo’akan mereka atau memohonkan ampun untuk mereka.

Kadua: Ziarah bid’ah, indak sasuai jo kesempurnaan tauhid. Ini marupokan salah satu sarana parbuatan syiriek, di antaranyo adalah ziarah ka kuburan dengan tujuan untuak baibadah kepado Allah dan mandekatkan diri kepada-Nyo di sisi kuburan, atau batujuan untuak mandapek-an barokah, mahadiahkan pahalo untuak ahli kubue, mambuek bangunan di ateh kubue, mancatnyo, manembok dan maagieh lampu panarang sarato manulih namo di ateh nisan/ mejen. Nabi awak mangatokan

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ (أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ) (أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ).
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang untuk menembok kuburan, duduk-duduk di atasnya dan membuat bangunan di atasnya (atau ditambah tanahnya) (atau ditulis atasnya- ditulis nama atas nisannya).”

Katigo: Ziarah kubur yang syiriek, yaitu ziarah nan batantangan jo tauhid, misalnya mampasambahkan kapado ahli kubur, sarupo berdo’a kepadanyo sabagai-mano layaknya kapado Allah, maminta bantuan dan par-tolongannyo, thawaf di sakalilingnyo, manyembelih kurban dan banadzar untuknyo dan lain sebagainyo. Seorang Mukmin tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah, perbuatan ini adalah syirkun akbar dan mengeluarkan seseorang dari Islam bila sudah terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnyo. Seluruh ibadah dan harus kita lakukan hanyo kepado Allah sajo ikhlas ndak buliah menjadikan kubue sabagai parantara menuju kepada Allah, karena ini adolah Par buatan urang kapie Jahiliyah

Caro nan elok nan nomor Satu tadi nyo mak. Nan Kuburan karamekko, Tamasuak dalam nomor duo dan tigo.

Mak Angah: ondeh... Jadi baitu ilmunyo yo Nakan. Yo parah ma. Banyak urang awak nan indak Manggarati jo nan sutan sampaikan ko.

Sutan: yo baitu la mak. Mako tugeh kito mainggek-an dunsanak awak. Jan tasalahnyo dalam babuek.

Mak Angah: Batuah, lanjuikkan perjuangan Nakan. Mamak ka barado di balakang nakan. Kok ado nan macam macam, mamak tagak di muko.

Sutan: Alhamdulillah mak. Tarimo kasih banyak. Jadi kan la jaleh di amak tu. Jadi bukan kito maralang urang baziara kubue mak.

Mak Angah : Yo, la obeh di amak tu mah..

Tidak ada komentar: