AMBILLAH PENDAPAT MADZHAB YANG SESUAI SUNNAH

AMBILLAH PENDAPAT MADZHAB YANG SESUAI SUNNAH

Jika seseorang berpegang teguh dengan pendapat madzhab yang dia anut, salah atau benar, maka inilah yang disebut taqlid buta. Tetapi kalau dia mengamalkan pendapat madzhabnya jika di atas kebenaran, tetapi jika tidak, dia mengikuti kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari madzhab yang bukan dia anut, maka inilah benar. 

Syaikh Shalih bin Fawzan al-Fawzan hafizhahullah ditanya, 

 هل يجوز التعصب للمذهب الذي يقتدي به الإنسان في أي حكم من أحكام الشريعة، حتى لو كان في هذا مخالفة للصواب؟ أم يجوز تركه والاقتداء بالمذهب الصحيح في بعض الحالات؟ وما حكم لزوم مذهب واحد فقط؟
Apakah boleh ta'ashshub (fanatik) kepada mazhab yang seseorang menganutnya didalam hukum, diantara hukum-hukum syariat, sampai walaupun dalam hal ini menyelisihi kebenaran? Ataukah boleh meninggalkannya dan mengikuti madzhab yang benar pada sebagian hal? Dan apa hukum berpegang satu madzhab saja?

Beliau menjawab, 

التمذهب بمذهب واحد من المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة التي بقيت وحفظت وحررت بين المسلمين، والانتساب إلى مذهب منها، لا مانع منه،
Bermadzhab dengan salah satu madzhab dari madzhab-madzhab yang empat, madzhab-madzhab ahlussunnah yang empat yang sudah ma'ruf, yang ada, dihafal, ditulis diantara kaum muslimin dan menisbatkan kepada salah satu madzhab tidak terlarang darinya. 

فيقال: فلان شافعي، وفلان حنبلي، وفلان حنفي، وفلان مالكي. ولا زال هذا اللقب موجودًا من قديم بين العلماء، حتى كبار العلماء، يقال: فلان حنبلي، يقال مثلًا: ابن تيمية الحنبلي، ابن القيم الحنبلي، وما أشبه ذلك ولا حرج في ذلك
Maka dikatakan: fulan Syafi'i, fulan Hanafi dan fulan Maliki. Senantiasa laqob (julukan) ini sudah ada sejak dahulu diantara ulama. Sampai kibar ulama dikatakan fulan hanbali, seperti dikatakan Ibnu Taimiyyah al-Hanbali, Ibnul Qayyim al-Hanbali dan apa yang semisal itu. Dan tidak salah dalam masalah itu. 

فمجرد الانتساب إلى المذهب لا مانع منه لكن بشرط أن لا يتقيد بهذا المذهب فيأخذ كل ما فيه، سواء كان حقًّا أو خطأً، سواء كان صوابًا أو خطأً،بل يأخذ منه ما كان صوابًا، وما علم أنه خطأ، لا يجوز العمل به
Maka semata-mata menisbatkan kepada madzhab tidak terlarang darinya, akan tetapi dengan syarat tidak terbelenggu dengan madzhab tersebut, lalu setiap yang ada padanya diambil, sama saja, apakah yang HAQ atau yang BATIL, yang BENAR ataupun yang SALAH. Tetapi diambil darinya apa-apa yang benar dan apa-apa yang diketahui bahwasannya itu kesalahan tidak boleh diamalkan.

وإذا ظهر له القول الراجح فإنه يجب عليه أن يأخذ به، سواء كان في مذهبه الذي انتسب إليه، أو في مذهب آخر، 
Dan jika tampak baginya pendapat yang kuat, maka sesungguhnya dia wajib atasnya mengambilnya. Sama saja yang ada di madzhabnya yang dia menisbatkan kepadanya atau di madzhab yang lain. 

لأن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد، فالقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
Karena sesungguhnya seseorang yang jelas baginya sunah Rasulullah tidak ada baginya menyeru (ke madzhab)nya karena perkataan seseorang. Maka yang menjadi ikutan adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. 

فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفه فهذا خطأ من المجتهد يجب علينا أن نتركه، وأن نأخذ بالسنة، ونأخذ بالقول الراجح المطابق للسنة، من أي مذهب كان من مذاهب المجتهدين
Kita mengambil madzhab, apa-apa yang tidak menyelisihi sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka apabila menyelisihinya, maka ini kesalahan diantara mujtahid. Wajib atas kita untuk meninggalkannya, mengambil sunah dan mengambil pendapat yang kuat yang sesuai dengan sunah dari suatu madzhab diantara madzhab para mujtahid.

أما الذي يأخذ بقول الإمام مطلقًا، سواء كان خطأ أو صوابًا، فهذا يعتبر تقليدًا أعمى، وإذا كان يرى أنه يجب تقليد إنسان معين فهذا ردة عن الإسلام.
Adapun orang yang mengambil pendapat imam secara mutlak, sama saja yang salah atau yang benar, maka ini termasuk taqlid buta. Dan apabila dia berpendapat bahwasanya wajib taqlid kepada manusia, Sedangkan jika dia berpendapat wajib taqlid pada individu tertentu, maka murtad keluar dari Islam.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال إنه يجب تقليد شخص بعينه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يستتاب
Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: Barangsiap yang berkata bahwasanya wajib taqlid pada orang tertentu selain Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka ini diminta untuk bertaubat. 

فإن تاب وإلا قتل لأنه لا أحد يجب اتباعه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه من الأئمة المجتهدين رحمهم الله، فنحن نأخذ بأقوالهم الموافقة للسنة.
Maka jika dia bertaubat (tidak dihukum bunuh), jika tidak (mau bertaubat), dia dibunuh. Karena sesungguhnya tidak ada seorangpun yang wajib diikuti kecuali Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Adapun selainnya dari para imam mujtahid rahimahumullah, maka kita mengambil perkataan-perkataan mereka yang sesuai sunnah. 

أما إذا أخطأ المجتهد في اجتهاده، فإنه يحرم علينا أن نأخذ باجتهاده والله تعالى أعلم 
Adapun apabila seorang mujtahid salah didalam ijtihad ya, maka sesungguhnya diharamkan atas kita untuk kita mengambil ijtihadnya. Wallahu ta'ala a'lam. Majmu' Fatawa wa Rasail, Kitabul Tamadzhub. 

Sumber : http://iswy.co/e3lsp
AFM 

Tidak ada komentar: