Wahai Pemuda, Jauhilah sikap suka menunda

Nanti Aku Akan Shalat, Nanti Aku Akan Belajar, Nanti Aku Akan Membaca Al-Qur'an..

Al-Imam Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah mengingatkan,

يا معشر الشباب إياكم والتسويف سوف أفعل سوف أفعل
"Wahai anak-anak muda! Jauhilah oleh kalian sikap taswif (menunda-nunda), nanti akan kukerjakan, nanti akan kukerjakan.." (Riwayat Ibnu Abid Dunya "Qisharul Amal" hlm. 212)

Manfaatkan kesempatan terbaik pada bulan Ramadhan ini untuk beramal saleh dan berlomba-lomba dalam kebaikan. 

Jangan menunda-nunda, nanti saya akan belajar, nanti saya akan shalat, nanti saya akan taubat, nanti saya akan membaca Al-Qur'an, tunaikanlah selagi pintu kebaikan itu terbuka.

Karena orang-orang yang mendahului kita mereka berangan-angan dikembalikan lagi ke dunia agar diberi kesempatan beramal dengan sebaik-baiknya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
"Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, “Wahai Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia) agar aku dapat beramal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah ucapan yang dilontarkan oleh mulutnya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." (QS. Al-Mukminun 99-100)

Tidak ada komentar: