4 Perkara Yang Menjadikan Wajah Cerah


Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah berkata :

أربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته : المروءة، والوفاء، والكرم، والتقوى

“Empat perkara yang mencerahkan wajah dan membuatnya semakin elok: 

1) Menjaga kehormatan
2) Menjaga amanah
3) Dermawan
4) Ketaqwaan.”

Zaadul Ma’ad, jilid 2, hlm. 216.

Tidak ada komentar: