Jagalah lisan ketika sakit

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

إذا مرض العبدُ بعث اللهُ إليه ملَكينِ فقال ،
"Jika seorang hamba sakit, Allah mengutus kepadanya dua malaikat.

Kemudian Allah berfirman: 

انظُروا ما يقول لعُوَّادِه 
'Lihatlah apa yang dia katakan kepada orang yang menjenguknya!'.

فإن هو إذا جاؤوه حمد اللهَ وأثنى عليه ، رَفعا ذلك إلى اللهِ ، وهو أعلمُ ، فيقول
Jika orang-orang itu datang, kemudian hamba yang sedang sakit ini memuji dan menyanjung Allah, maka kedua malaikat ini akan mengangkat ucapannya kepada Allah ﷻ sedangkan Allah lebih tahu.

Allah ‘Azza wa Jalla akan berfirman: 

لعبدي عليَّ إن توفَّيتُه أن أُدخِلَه الجنَّةَ وإن أنا شَفيتُه أن أُبدِلَه لحمًا خيرًا من لحمِه ، ودمًا خيرًا من دمِه وأن أُكفِّرَ عنه سيِّئاتِه
"Bagi hamba-Ku ketika Aku mewafatkannya untuk masuk ke dalam surga. Dan jika Aku menyembuhkannya, akan Aku ganti dia dengan daging yang lebih baik dari dagingnya dan darah yang lebih baik dari darahnya. Aku juga akan menggugurkan dosa-dosanya."
(Shahihut Targhib no 3431. Silsilah Ash Shahihah no 1/551)

Sumber:  t.me/alilmoe

Tidak ada komentar: