2 nikmat besar: islam dan diatas sunnah nabi

🎓 Abdullah bin Umar bin Al Khatthab radhiyallahu 'anhuma mengatakan,

ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء
➡️ "Tidaklah saya bergembira dengan sesuatu daripada Islam, lebih dari kegembiraan saya bahwa kalbuku tidak dimasuki oleh hawa nafsu ini (yakni pemikiran bid'ah)." 📚 Syarh Ushul I'tiqad karya Al Lalakai jil. 1 hlm. 130

🎓 Qatadah rahimahullah mengatakan, 

ما أدري أي النعمتين علي أعظم إذ أخرجني من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى
➡️ "Saya tidak tahu, dari dua nikmat ini, mana yang paling agung: Allah mengeluarkan aku dari kesyirikan menuju Islam ataukah Allah melindungi saya dari hawa nafsu di dalam Islam ini (yakni dengan menempuh jalan sunnah dan menjauhi pemikiran bid'ah)." 📚 Thabaqat Ibni Sa'ad 7/113

🎓 Mujahid (tabi'in) rahimahullah mengatakan,

ما أدري أي النعمتين علي أعظم ,أن هداني للإسلام أو عافاني الله من الأهواء
➡️ "Saya tidak tahu, dari dua nikmat ini, mana yang paling agung: Allah menunjuki saya ke dalam Islam atau Allah menyelamatkan saya dari hawa nafsu (pemikiran bid'ah)." 📚 Muqaddimmah Sunan Ad Darimi

📗 Artikel Majalah Tashfiyah 

Tidak ada komentar: