15 PERBUATAN SYIRIQ MERUSAK AQIDAHBerikut adalah beberapa larangan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan syirik atau perkara-perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik. Diantara larangannya adalah:

1) Larangan menyembah berhala, patung, kubur, batu, pohon, dan lainnya.
2) Larangan berlebih-lebihan terhadap orang shalih (ghuluw)
3) Mengerjakan praktek sihir
4) Nusyrah (mengobati sihir dengan sihir)
5) Ilmu nujum (meramal dengan bintang)
6) Mendatangi dukun dan tukang ramal
7) Menisbatkan hujan kepada bintang
8) Thiyarah (menganggap sial karena sesuatu)
9) Memakai Jimat
10) Memakai benda-benda penangkal sial
11) Jampi-jampi (ruqyah) syirik
12) Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah
13) Tawassul kepada orang mati
14) Bertabarruk dengan benda-benda keramat

Menentukan bahwa suatu benda, tempat, amalan, atau waktu tertentu terdapat keberkahan padanya butuh kepada dalil-dalil yang shahih dari Al-Quran dan As-Sunnah, adapun selain itu maka hal itu terlarang bahkan dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik.

📚 Tauhid Jalan Kebahagiaan, Keselamatan, & Keberkahan Dunia-Akhirat

✍️ Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizhahullah

Tidak ada komentar: