Jauhi 3 Pintu ke neraka, Dampak bahaya dan solusinya


"3 PINTU KE NERAKA, JAUHILAH DAN JANGAN DIBUKA "

🎙 Al-Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata,

دخل الناسُ النارَ من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكاً في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورث العداون على خلقه
 "Manusia masuk neraka dari tiga pintu:
1. Pintu syubhat yang memunculkan keraguan terhadap agama Allah.
2. Pintu syahwat yang menyebabkan ia lebih mendahulukan hawa nafsu daripada ketaatan kepada Allah dan keridhaan-Nya.
3. Pintu kemarahan yang melahirkan permusuhan terhadap makhluk."
📚 [Al-Fawaaid: 58]

3 DAMPAK BAHAYANYA

1. Syubhat adalah semua pendapat yang tidak sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dampak buruknya adalah kekafiran, kesyirikan, kerusakan aqidah dan bid'ah.

2. Menuruti nafsu syahwat dan tidak disalurkan pada jalur yang halal maka memunculkan kemaksiatan seperti syahwat kemaluan: zina, syahwat perut: riba, dan lain-lain.

3. Tidak menahan marah memunculkan kezaliman kepada hamba-hamba Allah, seperti ghibah, menghina, memukul bahkan membunuh.

3 SOLUSINYA

1. Ilmu agama, yaitu ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman Salaf. Serta menjauhi majelis-majelis, buku-buku dan teman-teman yang suka menebarkan syubhat.

2. Kesabaran, yaitu sabar dalam mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Serta menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan ke dalam syahwat yang terlarang.

3. Menahan marah dan sabar dalam menghadapi orang yang berbuat zalim kepada kita, lebih mulia lagi apabila disertai dengan pemaafan, dan lebih mulia lagi jika ditambah dengan balasan berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada kita.

JIKA ENGKAU MENCINTAINYA 
----------------------------------
🔹 Berkata Sufyan Ats Tsaury rahimahullah:

وإذا أحببت أخاك في اللّه فابذل له نفسك ومالك وإيّاك والخُصومات والجِدال والمراء، فإنّك تصير ظلومًا خوانًا أثيمًا، وعليك بالصّبر في المواطن كلها فإنّ الصّبر يجر إلى البر، والبر يجر إلى الجنّة.
Dan jika engkau mencintai saudaramu karena Allah, maka kerahkanlah jiwa dan hartamu untuknya, Dan hati-hati engkau dari pertikaian dan perdebatan, karena itu akan menjadi kezhaliman, pengkhianatan dan dosa, Hendaklah engkau bersabar pada setiap keadaan, karena sabar akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga.📘 Hilyatul Auliya (7/82).

✍ Ustadz Fauzan Abu Muhammad Al Kutawy Hafizhahullah

#Baarakallaahufiikum

Tidak ada komentar: