IBX5A47BA52847EF kaedah ushul fiqh: apa itu qiyas dan perkara yang perlu diperhatikan

kaedah ushul fiqh: apa itu qiyas dan perkara yang perlu diperhatikan

Hujjah taklif yang keempat yaitu Qiyas.

Qiyas adakah menyamakan hukum cabang dengan hukum asal karena adanya persamaan illat.
kitab arab

Rukunnya ada empat:
1. Adanya pokok yang ditunjukkan oleh dalil.
2. Adanya cabang yang akan diqiyaskan kepada pokok.
3. Adanya persamaan illat. Illat adalah sifat yang tampak dan tetap dan tidak dibatalkan oleh syariat.
4. Adanya hukum baik wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram.

Contohnya adalah mengqiyaskan beras dengan gandum karena adanya persamaan illat yaitu sama sama makanan pokok.

Beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam qiyas:
1. Qiyas digunakan disaat tidak ada dalil. Sebagaimana dikatakan oleh imam Asy Syafii:
Qiyas itu digunakan ketika darurat saja.
2. Qiyas bila bertabrakan dengan dalil maka qiyas tersebut tertolak.
3. Qiyas hanya berlaku pada ibadah yang diketahui padanya illat. Adapun ibadah yang bersifat mahdloh dan tidak diketahui illatnya maka tidak mungkin diqiyaskan.
4. Tidak boleh mengqiyaskan kepada cabang.

Dan pembahasan qiyas secara terperinci dalam kitab ushul fiqih.

Sumber copas: TG Al Fawaid.
jalan lupa klik
1 orang mendapat hidayah lebih baik dari pada dunia dan isinya, yuk share
kunjungan anda kembali = penyemangat untuk update artikel selalu
-----------------------------
kotak infak operasional dan pengembangan dakwah kirim ke 3343-01-023572-53-6 (bank bri simpedes) atas nama Atri yuanda "berapapun sangat membantu admin, syukron"
broadcast whatsapp 1hari 1ilmu

kaedah ushul fiqh: apa itu qiyas dan perkara yang perlu diperhatikan
-->