Mengenal Allah Kunci Kebahagiaan

Mengenal Allah Kunci Kebahagiaan

Tidak ada kebahagiaan, tidak pula kemenangan, keshalihan ataupun kenikmatan bagi hamba, kecuali bila ia mengenal Allah yang menciptakan mereka dan beribadah kepada-Nya; dan menjadikan Allah semata sebagai tujuan akhir yang mereka cari dan inginkan; juga mengingat serta bertaqarrub (mendekatkan diri) kepadaNya dapat mendatangkan kesejukan serta dapat menghidupkan hati mereka. 

Sehingga bila mereka kehilangan hal tersebut ; maka keadaan mereka akan lebih buruk daripada binatang ternak. Karena binatang ternak lebih baik hidupnya di dunia daripada mereka, dan lebih selamat sesudahnya di akhirat.

(Ibnu al-Qayyim, “ash-Shawa’iq al-Mursalah”, 1/366)

Al-Sofwa Channel | www.alsofwa.com
WhatsApp @DakwahAlSofwa +62 81 3336333 82
Disclaimer:
jika Terdapat kesalahan dari sisi penulisan, ukuran font, link rusak, sumber referensi dll harap konfirmasi via whatsapp ke 0895629036221 untuk diperbaiki.

Mengenal Allah Kunci Kebahagiaan